Skip to content
 • FREE SHIPPING & RETURNS FOR MEMBERS - JOIN NOW

 • ENJOY EXCLUSIVE BENEFITS WITH BILLABONG CREW - JOIN NOW

Customer Service Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2019 r.

Dziękujemy za wizytę na stronie naszej Polityki prywatności („Polityka”). Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych gromadzonych na wszelkich stronach internetowych związanych ze spółką Na Pali SAS/Boardriders Europe oraz jej podmiotami powiązanymi i podmiotami zależnymi („Spółka”, „my”, „nas”), a także we wszystkich powiązanych domenach, które przekierowują użytkownika do niniejszej Polityki, obsługiwanych przez nasze europejskie podmioty powiązane i podmioty zależne („Marki”), w tym m.in.:
na stronach internetowych www.billabong.com w Niemczech, w Austrii, Belgii, Francji (w tym Monako), we Włoszech, w Luksemburgu, w Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Danii i Finlandii

za pośrednictwem wszelkich powiązanych aplikacji mobilnych lub stron internetowych obsługiwanych przez nasze Marki, skomputeryzowanych urządzeń w sklepach oraz sklepowych formularzy danych, a także każdej lokalizacji, w której opublikowana została niniejsza Polityka (dalej łącznie zwanych „Stronami”). Niniejsza Polityka wyjaśnia również możliwości, jakie ma do dyspozycji użytkownik w zakresie sposobu gromadzenia i wykorzystywania tych informacji.

Korzystanie z naszych Stron podlega również Warunkom korzystania ze strony. Poprzez to odniesienie niniejsza Polityka prywatności zostaje włączona do Warunków korzystania ze strony, dostępnych pod adresem TUTAJ.

Zachęcamy użytkowników do okresowego zapoznawania się z niniejszą Polityką prywatności w celu uzyskania bieżącej wiedzy na temat tego, w jaki postępujemy z ich danymi.

 

AKCEPTACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI:

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PONIEWAŻ WCHODZĄC NA STRONY I/LUB TWORZĄC W NASZYCH SERWISACH KONTO BĄDŹ POZWALAJĄC INNEJ OSOBIE NA KORZYSTANIE ZE STRON W SWOIM IMIENIU, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I UDZIELA NAM ZGODY NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE, UJAWNIANIE, PRZESYŁANIE I PRZECHOWYWANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH LUB INNYCH INFORMACJI UZYSKANYCH PRZEZ NAS W EFEKCIE TAKIEGO KORZYSTANIA ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU NIEAKCEPTOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE ZE STRON.

 

Jakie informacje są gromadzone?

Kiedy użytkownik korzysta z naszych Stron, gromadzimy jego dane osobowe. Rodzaj danych osobowych, jakie gromadzimy zależy od odwiedzanych przez niego stron oraz funkcji Stron, z których korzysta. Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio identyfikują lub umożliwiają ustalenie tożsamości osoby. Informacje te mogą obejmować:

 • Informacje zakupowe: Możemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, numer telefonu, numer karty kredytowej i jej datę ważności, kiedy użytkownik dokonuje zakupu. Informacje te wykorzystywane są w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów i usług, do przetwarzania i wysyłki zamówień, do wysyłania potwierdzeń zamówień i wysyłki (lub innych informacji związanych z transakcją) i/lub w celu świadczenia usług z zakresu obsługi klienta.

   

 • Informacje gromadzone w sklepie: Możemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, kod pocztowy i preferencje użytkownika, jeśli uzupełni formularz dostępny w sklepie. Informacje te zostaną wykorzystane do dostarczenia użytkownikowi produktów, które mogą go interesować oraz informacji, o które poprosi.

   

 • Dane konta: Jeśli użytkownik utworzy w naszym serwisie konto, możemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, kod pocztowy, data urodzenia i płeć. Informacje te będą wykorzystywane, aby ułatwić użytkownikowi śledzenie swoich zamówień, przesyłać najnowsze oferty specjalne, aktualności związane ze Stronami oraz ułatwić proces płatności podczas zakupów.

   

 • Informacje do przesyłania informacji handlowych: Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera, aby otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami o promocjach, możemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, płeć i data urodzenia. Informacje te będą wykorzystywane, aby przekazywać użytkownikowi informacje o wyprzedażach, ofertach specjalnych i nowych funkcjach dostępnych na naszych Stronach.

   

 • Informacje związane z zapytaniami: Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami z zapytaniem lub odbędzie z nami czat na żywo (Live Chat), możemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Informacje te zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie lub do kontaktu z nim w razie rozłączenia rozmowy przez Live Chat.

   

 • Informacje do akcji promocyjnych: Jeśli użytkownik weźmie udział w akcji promocyjnej (np. konkursie, loterii), którą sponsorujemy, możemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne informacje kontaktowe. Informacje te zostaną wykorzystane w celu spełnienia warunków promocji oraz do przesyłania użytkownikowi informacji o promocjach i ofertach specjalnych, wyprzedażach i nowych funkcjach dostępnych na naszych stronach. Będą one również podlegać warunkom towarzyszącym danej akcji promocyjnej.

   

 • Informacje ankietowe: Jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w jednej z naszych ankiet online, możemy gromadzić dane takie jak imię i nazwisko, wiek, kod pocztowy, nawyki zakupowe, adres e-mail i/lub adres korespondencyjny. Informacje te zostaną wykorzystane, aby zapewnić nam istotne informacje o naszych klientach.

   

 • Rejestracja połączeń telefonicznych: Z myślą o udoskonalaniu naszych usług telefonicznych i lepszej obsłudze zapytań i zamówień, wszystkie połączenia telefoniczne są rejestrowane. Nagrania usuwane są po maksymalnie 6 miesiącach. Niektóre z danych użytkownika możemy udostępniać naszym dostawcom usług lub osobom trzecim, gdyż jest to konieczne w celu realizacji zamówień.

   

 • Dane związane z lokalizacją urządzenia mobilnego użytkownika: Możemy gromadzić dane dotyczące lokalizacji, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych serwisów online lub korzysta z nich za pośrednictwem urządzenia mobilnego wyposażonego w połączenie GSM lub GPS, pod warunkiem jego zgody na to, wyrażonej w ustawieniach urządzenia mobilnego, pozwalającej nam lokalizować dane urządzenie. Jeśli użytkownik udzieli zgody na lokalizację swojego urządzenia końcowego, będziemy mogli dostosowywać ofertę naszych produktów i usług w zależności od tego, gdzie znajduje się urządzenie mobilne.

   

 • Dane związane z korzystaniem przez użytkownika z naszych serwisów online: nasze serwisy online gromadzą dane dotyczące przeglądania, które mogą umożliwiać identyfikację urządzenia końcowego użytkownika, kiedy uzyskuje dostęp do naszych Stron lub je przegląda. W tym kontekście możemy gromadzić dane takie jak adres IP urządzenia końcowego połączonego z Internetem, rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik oraz używany system operacyjny, a także inne dane przetwarzane automatycznie, takie jak dostawca usług internetowych, strona, z poziomu której uzyskano dostęp do naszych Stron, sposób korzystania z naszych Stron, czas spędzony na każdej z podstron naszych Stron itp. Dane te mogą być wykorzystywane do usprawniania funkcjonowania naszych Stron, generowania usług oraz śledzenia i analizowania wizyt na naszych Stronach.

   

W powyższej części przedstawiono przykłady danych osobowych, które możemy gromadzić za pośrednictwem Stron oraz sposobów, na jakie możemy wykorzystywać takie dane osobowe. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili jego dane osobowe, prosimy o nieprzekazywanie nam tych danych i niekorzystanie z naszych serwisów oraz niewchodzenie na nasze Strony.

Pod warunkiem uprzedniej zgody użytkownika możemy przesyłać jego dane osobowe naszym partnerom handlowym lub wysyłać mu oferty naszych partnerów lub innych marek.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych użytkownika jest: spółka Na Pali S.A.S, o kapitale zakładowym w wysokości 69 728 100 EUR, z siedzibą we Francji, pod adresem 162 rue Belharra 64500 Saint Jean de Luz, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bayonne we Francji pod numerem B 331 377 036, której europejski numer VAT to BE0866160213, której adres e-mail to: privacy.EU@boardriders.com („my”, „nas”, „nasz”).

Kiedy użytkownik przekazuje dane osobowe jednej z Marek, taka Marka ma obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów. Późniejsze przetwarzanie jego danych osobowych w celu zarządzania jego relacjami z nami lub stosunkiem umownym związanym z naszymi produktami i usługami bądź w celu realizacji naszej polityki handlowej odbywa się pod nadzorem oraz zgodnie z polityką handlową spółki Na Pali SAS jako administratora danych.

 

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe

Pasywne gromadzenie danych

Możemy gromadzić informacje pasywnie, kiedy użytkownik odwiedza nasze Strony lub wchodzi z nimi w interakcję. Nazywamy takie gromadzenie danych „pasywnym”, ponieważ użytkownik może nie wiedzieć, że informacje te są gromadzone, kiedy odwiedza nasze Strony lub wchodzi z nimi w interakcję. Informacje te mogą obejmować: adres IP odwiedzającego stronę, informacje związane z adresem IP, adres MAC systemu, informacje o konfiguracji sieci, informacje o urządzeniu sieciowym, rodzaj i wersje wtyczek przeglądarki oraz system operacyjny.

 • Pliki cookie i inne identyfikatory sesji:

Tak jak wiele innych stron, korzystamy z technologii plików „cookie”. Plik cookie to informacja zapisywana w przeglądarce, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do Stron. Prawo wymaga od nas przedstawienia użytkownikowi określonych informacji dotyczących plików cookie. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie na naszych Stronach można znaleźć tutaj: TUTAJ.

 • Inne strony internetowe, w tym aplikacje mobilne i platformy społecznościowe:

Jeśli użytkownik korzysta z platformy społecznościowej lub urządzenia mobilnego (bądź innej metody komunikacji) wchodząc w interakcję z naszymi Stronami, dana platforma lub aplikacja może mieć określoną politykę prywatności, która określa, w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe z nią powiązane. Jeśli na przykład użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej i pozwalają na to ustawienia jego urządzenia mobilnego, możemy gromadzić informacje o lokalizacji urządzenia za jego pośrednictwem. Nasza aplikacja może być zaprojektowana do gromadzenia informacji nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany do aplikacji lub Stron. W razie pytań dotyczących ustawień bezpieczeństwa i prywatności na swoim urządzeniu mobilnym, zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami swojego dostawcy usług mobilnych lub producenta urządzenia, aby dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia. Nie kontrolujemy praktyk związanych z gromadzeniem danych i prywatnością sklepów z aplikacjami, z których użytkownik pobiera naszą aplikację mobilną ani żadnych zewnętrznych platform, za pośrednictwem których uzyskuje dostęp do naszych Stron lub kontaktuje się z nami. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami korzystania z każdej zewnętrznej strony lub sklepu z aplikacjami mobilnymi przed pobraniem lub skorzystaniem z jakiejkolwiek aplikacji oraz zapoznanie się z wszelkimi dostępnymi opcjami kontroli i ustawieniami na swoim urządzeniu mobilnym i zastosowanie ich według własnych preferencji.

Tak jak każda inna strona internetowa czy serwis online, nasza aplikacja mobilna automatycznie gromadzi pewne informacje, takie jak adres IP, geolokalizacja, informacje o urządzeniu (np. unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, informacje o sieci komórkowej) oraz adres URL, z poziomu którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej aplikacji. Użytkownik nie musi samodzielnie przesyłać nam jakichkolwiek danych osobowych w związku z ogólnym korzystaniem z naszej aplikacji, chyba że za jej pośrednictwem dokona zakupu, ponieważ wtedy konieczne jest utworzenie konta. Wszelkie dane osobowe, jakie przekazujesz lub gromadzone przez naszą aplikację podlegają niniejszej Polityce prywatności.

Bezpośrednie gromadzenie danych

Informacje od użytkowników gromadzimy również bezpośrednio, kiedy przekazują je nam za pośrednictwem naszych Stron. Jeśli na przykład użytkownik kontaktuje się z nami w celu subskrypcji członkostwa bądź w związku z innymi produktami i usługami, zadaje pytania lub wyraża opinię czy dodaje komentarz (publicznie lub nie) o Stronach bądź jakichkolwiek innych naszych produktach lub usługach, możemy przechowywać jego wiadomości, w tym wszelkie zawarte w nim dane osobowe, abyśmy mogli skutecznie mu odpowiedzieć. Osoby, które nie chcą, abyśmy bezpośrednio gromadzili ich dane osobowe, prosimy o nieprzekazywanie nam takich danych.

Inne źródła

W zakresie dozwolonym prawem możemy również pozyskiwać, gromadzić i zbierać informacje (w tym dane osobowe) przekazywane nam przez naszych dostawców usług marketingowych i innych usługodawców. Mogą one obejmować informacje dotyczące bieżących subskrybentów lub klientów i wykorzystywane są w celach komercyjnych i handlowych, umożliwiając nam wysyłanie użytkownikom najlepszych, ekscytujących ofert i ogłoszeń we właściwym czasie, specjalnie dostosowanych do nich i ich zainteresowań. Oczywiście można w każdej chwili zaktualizować swoje dane lub zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas ogłoszeń i innych informacji poprzez swoje konto na jednej z naszych Stron. Jednakże jeśli jakiekolwiek działania związane z profilowaniem miałyby dla użytkownika skutki prawne, oferujemy możliwość rezygnacji z takiego profilowania w dowolnym momencie.

(Więcej informacji można uzyskać w części Jak mogę uzyskać dostęp do swoich danych, skorygować je i zaktualizować? poniżej).

 

W jaki sposób wykorzystujemy zgromadzone informacje?

Możemy wykorzystywać dane osobowe według potrzeb oraz w celu realizacji zamówień, w tym na następujące sposoby:

Dostęp i korzystanie ze Stron: Jeśli użytkownik przekaże nam dane osobowe w celu uzyskania dostępu do Stron lub korzystania z nich bądź dowolnej ich funkcji, będziemy wykorzystywać te dane osobowe, aby zapewnić mu dostęp do Stron lub możliwość korzystania z nich bądź dowolnej ich funkcji oraz w celu monitorowania tego, w jaki sposób korzysta ze Stron bądź ich określonych funkcji.

Wewnętrzne cele biznesowe: Możemy wykorzystywać dane osobowe do wewnętrznych celów biznesowych, w tym m.in. aby udoskonalać treści i funkcjonalność Stron, aby lepiej rozumieć naszych użytkowników, aby udoskonalać Strony, aby chronić się przed oszustwami, identyfikować je i zwalczać, aby zarządzać kontem użytkownika i świadczyć usługi z zakresu obsługi klienta oraz aby w ogólny sposób prowadzić Strony i naszą działalność.

Marketing: Możemy wykorzystywać dane osobowe, aby kontaktować się z użytkownikiem w określonych celach marketingowych i reklamowych, w tym m.in. aby informować go o ofertach, konkursach lub ankietach, które mogą go zainteresować oraz aby wyświetlać na Stronach lub poza nimi treści i reklamy, które mogą być dla niego ciekawe i przydatne. Chcąc zmodyfikować lub zaktualizować swoje dane osobowe bądź zmienić preferencje swojej subskrypcji, można to zrobić zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce. Wykorzystujemy dane osobowe również do innych celów marketingowych, takich jak zarządzanie naszym programem lojalnościowym.

Określony powód: Jeśli użytkownik przekaże nam dane osobowe z określonego powodu, możemy wykorzystywać te dane w związku z powodem, dla którego zostały nam przekazane. Jeżeli na przykład użytkownik skontaktuje się z nami e-mailowo, wykorzystamy dane osobowe, które nam przekaże do udzielenia odpowiedzi na jego pytanie bądź podjęcia próby rozwiązania problemu, a odpowiedź wyślemy na adres e-mail, z którego nadeszła wiadomość.

Informacje globalne: Nieustannie starając się coraz lepiej rozumieć i obsługiwać użytkowników naszych Stron, możemy (bezpośrednio lub we współpracy z dostawcami naszych usług marketingowych) prowadzić badania dotyczące demografii, zainteresowań i zachowań naszych klientów na podstawie danych osobowych i innych informacji, które zostały nam przekazane lub przez nas otrzymane. Możemy na przykład skumulować informacje o odwiedzających nasze Strony, aby stwierdzić, jak najlepiej kierować naszymi działaniami marketingowymi i produktami, które oferujemy na danym obszarze kraju. Takie badania mogą być kompilowane i analizowane w sposób globalny i takie zagregowane informacje nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników, nie są poufne ani traktowane jak dane osobowe zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności.

 

Czy udostępniamy informacje użytkowników?

Staramy się zawsze uzyskać zgodę użytkownika zanim udostępnimy jego informacje, kiedy jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów i regulacji. Jednakże w niektórych przypadkach zgoda użytkownika będzie dorozumiana w ramach zawartej z nami umowy.

Dane osobowe użytkownika są przeznaczone dla spółek z Grupy Boardriders oraz ich usługodawców z siedzibą w Unii Europejskiej lub poza nią, a w stosownych przypadkach również dla naszych partnerów. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie ujawniamy danych osobowych innym podmiotom bez zgody użytkownika lub w razie jego sprzeciwu.

Przykłady przypadków, w których udostępniamy dane osobowe użytkowników znajdują się poniżej:

Realizacja zamówień i ochrona przed oszustwem: Jeśli użytkownik zdecyduje się dokonać zakupu na Stronach, możemy gromadzić dane takie jak numer karty kredytowej, adres rozliczeniowy i inne informacje związane z takim zakupem i możemy wykorzystywać je w celu realizacji zamówienia. W razie takiej konieczności możemy również przekazywać takie informacje lub inne podane przez użytkownika dane niepowiązanym podmiotom zewnętrznym w celu finalizacji zakupu (np. przetworzenia karty kredytowej). Możemy ponadto udostępniać dane osobowe służbom chroniącym przed oszustwami, co pomaga nam zapobiegać oszustwom i chronić naszych klientów przed oszustwami z użyciem karty kredytowej.

Przenoszenie własności przedsiębiorstw: Tak jak w przypadku każdej działalności gospodarczej, istnieje możliwość, że w miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać, cedować, kupować, przenosić własność bądź w inny sposób nabywać lub pozbywać się określonych firm lub aktywów spółki. W takiej lub podobnej sytuacji dane osobowe mogą stanowić część przenoszonych aktywów. W wypadku sprzedaży lub nabycia przez inny podmiot wszystkich lub części naszych aktywów bądź w przypadku fuzji, użytkownik przyznaje nam prawo do scedowania swoich danych osobowych gromadzonych przez Strony oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, aby każdy nasz następca lub nabywca naszych aktywów i/lub nasz dostawca usług z zakresu e-handlu nadal miał prawo do wykorzystywania jego danych osobowych i innych informacji zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Marki: Możemy również udostępniać dane osobowe naszym Markom zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasze Marki są zobowiązane do traktowania i przechowywania wszelkich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Pośrednicy, konsultanci i powiązane osoby trzecie: Jak wspomniano powyżej w odniesieniu do naszego dostawcy usług z zakresu e-handlu, tak jak wiele innych przedsiębiorstw czasami zlecamy innym firmom prowadzenie w naszym imieniu określonych działań biznesowych, abyśmy mogli skupić się na naszej działalności podstawowej. Przykłady takich usług obejmują m.in. przetwarzanie i autoryzację płatności, ochronę przed oszustwami i redukcję ryzyka kredytowego, personalizację produktów, realizację i wysyłkę zamówień, dystrybucję materiałów marketingowych i promocyjnych, ocenę stron internetowych, analizy danych, a w stosownych przypadkach również czyszczenie danych. W związku z usługami, jakie świadczą dla nas ci partnerzy możemy przekazywać lub w inny sposób udostępniać im określone dane osobowe. W celu oceny praktyk naszych partnerów dotyczących ochrony danych, stosujemy proces weryfikacji.

Sprzedawcy i partnerzy zewnętrzni oraz inne osoby trzecie: Możemy również udostępniać dane osobowe innym sprzedawcom, partnerom i innym osobom trzecim, których produkty lub usługi mogą według nas zainteresować użytkownika. Tacy zewnętrzni sprzedawcy, partnerzy i inne osoby trzecie mogą wykorzystywać dane osobowe do własnych celów lub udostępniać je dalej innym osobom trzecim. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy udostępniali jego dane osobowe tego typu podmiotom, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy.EU@boardriders.com.

Wymogi prawne: Możemy ujawniać dane osobowe, jeśli wymaga tego prawo (w tym m.in. w odpowiedzi na wezwanie lub żądanie organów porządku publicznego, sądów lub agencji rządowych) bądź w dobrej wierze, jeśli według własnego uznania stwierdzimy, że takie działanie jest konieczne (i) aby spełnić obowiązek prawny lub żądanie organów administracyjnych bądź sądowych, (ii) aby chronić lub bronić swoich praw, interesów lub własności bądź praw, interesów lub własności innych klientów lub użytkowników, (iii) aby w naglących okolicznościach podjąć działania mające na celu ochronę bezpieczeństwa użytkowników Stron lub ogółu społeczeństwa lub (iv) aby chronić się przed odpowiedzialnością prawną lub potencjalnym oszustwem.

Inne zastosowania: Możemy też wykorzystywać i udostępniać dane osobowe z innych uzasadnionych przyczyn biznesowych, które nie zostały tu podane. Okresowo będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby poinformować użytkowników o wszelkich zmianach w zakresie wykorzystywania i udostępniania przez nas danych.

 

Jak można uzyskać dostęp do swoich danych, skorygować je i zaktualizować?

Można uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, skorygować je i/lub zaktualizować, klikając przycisk „Aktualizuj konto” w części „Moje konto” na Stronach bądź kontaktując się z nami, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych.

 

Jakie kroki podejmowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji?

W zależności od aktualnych rozwiązań technicznych, kosztów wdrożenia, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania, a także potencjalnego powiązanego ryzyka, podejmujemy odpowiednie, dostosowane do ryzyka kroki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych i uniknąć jakichkolwiek przypadków utraty, niewłaściwego użycia, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych. Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa informacji obejmujące administracyjne, techniczne i fizyczne mechanizmy kontrolne stworzone, aby w odpowiedni, rozsądny sposób chronić dane. Mimo iż podjęliśmy i nadal będziemy podejmować odpowiednie kroki, aby chronić te informacje w warunkach przedstawionych w niniejszej części, żadne przedsiębiorstwo, w tym nasze, nie jest w stanie w pełni wyeliminować wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych. Należy zrozumieć, że żaden przesył danych przez Internet nie ma gwarancji 100% bezpieczeństwa. W związku z tym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństw wszystkich przekazywanych nam informacji. Jeśli dowiemy się o naruszeniu systemów bezpieczeństwa danych, które może prowadzić do wysokiego ryzyka dla praw i swobód użytkownika, bez zbędnej zwłoki poinformujemy go o takim naruszeniu. Korzystając ze Stron lub przekazując nam dane osobowe użytkownik zgadza się na kontakt elektroniczny z naszej strony w sprawie bezpieczeństwa, prywatności i kwestii administracyjnych dotyczących korzystania przez niego ze Stron. Jeśli nastąpi naruszenie bezpieczeństwa, możemy umieścić komunikat o tym na Stronach. W takich okolicznościach możemy również wysłać do użytkownika e-mail na podany nam przez niego adres e-mail. W zależności od tego, gdzie mieszka użytkownik, może mieć prawo do otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu prywatności lub bezpieczeństwa danych. Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że jego dane osobowe, które zgromadziliśmy lub bezpieczeństwo naszego systemu były przedmiotem naruszenia, prosimy powiadomić nas o tym, przesyłając e-mail na adres privacy.EU@boardriders.com.

Stosujemy różnorodne środki bezpieczeństwa, w tym technologię szyfrowania, aby chronić gromadzone, przesyłane i przechowywane informacje. Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć konto na jednej ze Stron, konieczne będzie podanie adresu e-mail i hasła. Aby utworzyć i zachować konto, a także mieć dostęp do danych konta, należy podać poprawny adres e-mail i hasło. Zalecamy wybór złożonego hasła. Aby pomóc chronić swoje dane osobowe, nie należy podawać swojego hasła innym osobom i trzeba okresowo je zmieniać. Jeśli użytkownik chce zaktualizować swoje hasło lub obawia się, że jego hasło zostało utracone, skradzione bądź bezprawnie użyte, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy.EU@boardriders.com.

Należy pamiętać, że możemy przechowywać dane osobowe lub takie informacje mogą być przechowywane w bazach danych należących do naszych Marek, pośredników lub zewnętrznych dostawców usług. Jako administrator danych podejmujemy stosowne kroki, aby chronić bezpieczeństwo i poufność wszelkich danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem Stron przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, przypadkowym ujawnieniem, modyfikacją i/lub zniszczeniem. Jednakże żaden przesył danych przez Internet lub e-mail nigdy nie jest w pełni bezpieczny i wolny od błędów. W szczególności e-maile przesyłane do Stron lub ze Stron mogą nie zawsze być bezpieczne. Należy o tym pamiętać, ujawniając jakiekolwiek dane osobowe przez Internet bądź e-mail.

 

Jakie mam możliwości w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Jeśli chodzi o dane osobowe, użytkownik ma kilka dostępnych możliwości. Uszanujemy wybory, jakich dokona użytkownik w odniesieniu do swoich danych osobowych. Jeśli zostało przez użytkownika założone i jest prowadzone konto użytkownika na Stronach, będzie on miał możliwość zalogowania się i aktualizacji informacji dotyczących konta (w tym informacji kontaktowych). Można również napisać do nas na adres podany w niniejszej Polityce i zaktualizować swoje informacje kontaktowe bądź zmienić preferencje subskrypcji. Dodatkowo dostępne są następujące możliwości:

Ograniczenie ilości przekazywanych nam danych osobowych: Można korzystać ze Stron i ograniczać ilość przekazywanych nam danych osobowych dezaktywując pliki cookie lub nie rejestrując konta użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się ograniczyć ilość przekazywanych nam danych osobowych i/lub dezaktywować pliki cookie, może utracić możliwość korzystania z niektórych funkcji Stron. Na przykład, aby kupować towary i usługi na naszych Stronach, konieczne jest podane informacji dotyczących płatności i wysyłki.

Zarządzanie preferencjami subskrypcji: Możemy wysyłać użytkownikowi informacje w wiadomościach e-mail lub SMS-ach. Jeśli użytkownik poda nam swój numer telefonu komórkowego i wyrazi chęć otrzymywania informacji SMS-owo, możemy je przesyłać tą drogą. Dodatkowo możemy wysyłać automatyczne wiadomości tekstowe (jeśli użytkownik wyrazi zgodę w przypadku, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami). Jeśli użytkownik zgodzi się otrzymywać od nas automatyczne wiadomości tekstowe, należy pamiętać, że jego zgoda obejmuje zgodę na otrzymywanie zarówno wysyłanych automatycznie i/lub nagranych wcześniej wiadomości tekstowych w ramach telemarketingu, jak i nieautomatycznych wiadomości od lub w imieniu spółki Na Pali SAS/Boardriders Europe oraz jej podmiotów powiązanych na podany przez niego numer telefonu. Użytkownik potwierdza również, że rozumie, że zgoda nie stanowi warunku zakupu i że mogą obowiązywać opłaty za wiadomości tekstowe i przesył danych.

Rezygnacja z otrzymywania e-maili i SMS-ów: W przypadku marketingu e-mailowego użytkownik ma możliwość zmiany swoich preferencji subskrypcji, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” zawarty we wszystkich promocyjnych wiadomościach e-mail wysłanych przez nas lub w naszym imieniu. Należy pamiętać, że wszystkie prośby związane z subskrypcją realizujemy tak szybko, jak to możliwe, jednak proces może potrwać do dziesięciu dni roboczych. Należy również pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania kolejnych wiadomości promocyjnych, jeśli korzysta ze związanych z e-handlem funkcji Stron, może otrzymywać wiadomości dotyczące transakcji związanych z zakupem lub wysyłką zakupionych produktów. Jeśli zatem użytkownik złoży zamówienie online, prześlemy do niego e-mail potwierdzający zamówienie i możliwe, że będziemy musieli skontaktować się z nim telefonicznie, e-mailowo lub pocztą, jeśli będziemy mieć pytania dotyczące zamówienia. Dodatkowo rezygnacja nie zablokuje wiadomości, które mamy obowiązek wysyłać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Użytkownik może w dowolnej chwili poprosić nas o niekontaktowanie się z nim SMS-ami, odpowiadając na wiadomość tekstową po jej otrzymaniu. W przypadku automatycznych wiadomości tekstowych istnieje możliwość rezygnacji, odpowiadając „STOP” na dowolną otrzymaną wiadomość. Prosimy pamiętać, że niniejszym użytkownik zgadza się na otrzymanie wiadomości potwierdzającej w odpowiedzi na prośbę o rezygnację. Przetworzymy prośbę o rezygnację z subskrypcji tak szybko, jak to możliwe, ale należy mieć na uwadze, że w niektórych okolicznościach możesz otrzymać jeszcze kilka wiadomości, zanim prośba zostanie ostatecznie przetworzona.

Media społecznościowe i inne platformy publiczne: Użytkownik może również zarządzać udostępnianiem nam określonych danych osobowych, kiedy kontaktuje się z nami poprzez platformę lub aplikację społecznościową, np. Facebook Connect. Aby dowiedzieć się, jak można dostosować swoje pozwolenia i zarządzać interakcjami pomiędzy nami a platformami lub aplikacjami społecznościowymi użytkownika, wystarczy sprawdzić ustawienia prywatności danego portalu społecznościowego lub aplikacji. Wobec powyższego przypominamy, że kiedy użytkownik publikuje informacje na forach publicznych, w tym na dostępnej publicznie platformie społecznościowej, informacje te stają się dostępne dla wszystkich osób, które uzyskują dostęp do stron tej platformy. ZALECAMY NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚĆ W MOMENCIE UJAWNIANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI W CZATACH, NA FORACH I W INNYCH KANAŁACH PUBLICZNYCH. NIE ODPOWIADAMY ZA WYKORZYSTANIE PRZEZ OSOBY TRZECIE INFORMACJI, KTÓRE UŻYTKOWNIK UJAWNIA W CZATACH, NA FORACH I W INNYCH KANAŁACH PUBLICZNYCH.

 

Co stanie się, jeśli przejdę na inną stronę lub z innej strony internetowej?

Strony mogą zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez nas („Strony zewnętrzne”). Zasady i procedury przedstawione w niniejszej Polityce nie obowiązują Stron zewnętrznych. Nie odpowiadamy za związane z prywatnością praktyki ani treści takich Stron zewnętrznych. Nie odpowiadamy za działania takich Stron zewnętrznych; to właściciele i obsługujący te Strony zewnętrzne odpowiadają za wszelkie przekazane im, zgromadzone, wykorzystywane, przechowywane przez nie lub w inny sposób ujawnione im ewentualnie dane osobowe. Łącza na Stronach nie sugerują, że aprobujemy te Strony zewnętrzne, w tym ich politykę prywatności, jeśli istnieje, lub że je przeglądaliśmy. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania danych osobowych przez takie Strony zewnętrzne, zdecydowanie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z tymi stronami w celu uzyskania informacji o ich polityce prywatności i powiązanych praktykach.

Jeśli do naszych Stron użytkownika przekierowało łącze jednego z naszych partnerów reklamowych lub marketingowych, Strony mogą zawierać ramkę danego partnera reklamowego lub marketingowego. Mimo to informacje, które użytkownik przekazuje nam poprzez takie strony z ramką gromadzone są przez nas, a wykorzystywanie przez nas tych informacji podlega niniejszej Polityce prywatności.

 

W jaki sposób reagujemy na ustawienia „Do Not Track”?

Informujemy, że nasze Strony nie obsługują ustawień przeglądarki „Do Not Track” (DNT; „Bez śledzenia”) i nie uczestniczą obecnie w żadnych strukturach „Do Not Track”, które pozwalałyby nam reagować na sygnały lub inne pochodzące od użytkownika mechanizmy dotyczące gromadzenia danych osobowych.

 

Czy gromadzone są również dane osób nieletnich poniżej 16. roku życia?

Ochrona prywatności dzieci jest dla nas szczególnie istotna. Nasze Strony skierowane są do ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci ani dla nich przeznaczone. Nie gromadzimy w sposób świadomy ani też nie zamierzamy gromadzić danych osobowych do celów marketingowych od jakichkolwiek osób poniżej 16. roku życia, chyba że zgody na to udzieli i pozwoli na to rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej. W razie braku takiej zgody i pozwolenia, osoby mające mniej niż 16 lat nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych i powinny korzystać ze Stron wyłącznie za wiedzą, pozwoleniem i przy udziale rodzica lub opiekuna prawnego. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania sposobu, w jaki ich dzieci korzystają z Internetu oraz do pomocy w egzekwowaniu naszej Polityki prywatności poprzez poinstruowanie swoich dzieci, aby nigdy nie podawały swoich danych osobowych na naszych Stronach. Jeśli użytkownik ma powody, by sądzić, że dziecko poniżej 16. roku życia przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby usunąć te informacje z naszych baz danych.

 

Osoby nieletnie poniżej 16. roku życia

Nasze działania marketingowe nie są przeznaczone dla osób nieletnich poniżej 16. roku życia i skierowane są wyłącznie do osób powyżej 16. roku życia, mających zdolność prawną. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy w sposób świadomy danych osobowych osób nieletnich poniżej 16. roku życia. Jeśli dowiemy się o przypadku gromadzenia danych od nieletnich za pośrednictwem naszych Stron, podejmiemy wszelkie stosowne kroki, aby usunąć takie dane osobowe z naszych baz danych.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską?

Odwiedzając nasze Strony należy pamiętać, że informacje (w tym dane osobowe) mogą być przekazywane poza Unię Europejską, w szczególności do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajduje się część naszych serwerów. Będziemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ich przekazywania. W tym celu dopilnujemy wszelkich stosownych formalności, aby uzyskać pozwolenie na przekazywanie tych danych (w zależności od sytuacji uzyskując zgodę użytkownika lub zawierając Umowę o przekazywaniu danych, wdrażając Wiążące reguły korporacyjne, stosując certyfikację Privacy Shield itp.).

 

W jaki sposób otrzymam informację o zmianach w zakresie niniejszej Polityki prywatności?

Strony oraz nasza działalność mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. W rezultacie (lub też z innych przyczyn biznesowych i/lub technologicznych) może być konieczne wprowadzenie zmian do niniejszej Polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmian, poprawek i modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, każdorazowo bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy o okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką, w szczególności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Jeśli do niniejszej Polityki prywatności wprowadzimy jakiekolwiek istotne (według nas) zmiany, opublikujemy na Stronach komunikat informujący użytkowników o zmianach i dający im możliwość podjęcia w związku z tymi zmianami działań przed ich wdrożeniem. W niektórych przypadkach możemy także wysłać e-mail informujący zarejestrowanych użytkowników o nadchodzących zmianach.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu wskazanym powyżej. Kontynuacja korzystania ze Stron po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki prywatności oznacza zgodę na warunki takiej zmienionej i obowiązującej wtedy Polityki prywatności.

 

Prawo użytkownika do ochrony prywatności

Niezwykle ważne jest pilnowanie, aby dane osobowe były zawsze poprawne, bieżące i kompletne, a także aby możliwy był kontakt z nami w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać zgłoszonego problemu od razu, odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Na mocy unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) każdy użytkownik zamieszkujący na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo do dostępu, korekty i odmowy przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich usunięcia, na warunkach przedstawionych w RODO. Odpowiednio tacy mieszkańcy UE mogą skorzystać ze swoich praw w każdej chwili, pisząc na adres privacy.EU@boardriders.com bądź na adres podany na końcu niniejszej Polityki prywatności (część „Kontakt z nami” poniżej).

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały nam przekazane w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego, a także przekazać te dane osobowe innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie wykonalne.

W razie sporu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, można przesłać do nas swoje roszczenia, kontaktując się z nami na podstawie informacji zawartych w części niniejszej Polityki prywatności zatytułowanej „Kto jest administratorem danych?”. Postaramy się znaleźć zadowalające użytkownika rozwiązanie, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami oraz niniejszą Polityką. W przypadku braku odpowiedzi z naszej strony lub jeśli spór będzie trwał pomimo naszej propozycji naprawy sytuacji, można przesłać swoje roszczenia do właściwych organów ds. ochrony danych.

 

Jak długo przechowujemy dane użytkowników?

Będziemy przechowywać dane osobowe przez wymagany okres, aby zrealizować cele opisane w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z przepisów i regulacji. Zobowiązujemy się do archiwizacji i usunięcia danych osobowych użytkownika w momencie, gdy cel ich gromadzenia zostanie zrealizowany i minie okres obowiązkowego przechowywania danych.

Zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679 okres przechowywania danych osobowych każdego użytkownika zamieszkującego na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej podsumowany został w poniższej tabeli, która opisuje maksymalne okresy, przez które dane osobowe obywateli Unii Europejskiej będą przez nas przechowywane według celu, w jakim dane te są gromadzone i przetwarzane.

Te maksymalne okresy obowiązują z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik poprosi o usunięcie swoich danych osobowych lub zaprzestanie ich wykorzystywania przed upływem danego okresu, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przechowywania danych.

Cel Okres przechowywania danych
Pomiary ruchu na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych oraz ich personalizacja, zarządzanie plikami cookie 13 miesięcy
Zarządzanie prośbami o dostęp do danych i ich korektę 5 lat od momentu otrzymania prośby
Zarządzanie prośbami o zaprzestanie przetwarzania danych 5 lat od momentu uznania prośby o zaprzestanie przetwarzania danych
Udzielenie odpowiedzi w badaniach satysfakcji klienta 2 lata od ostatniego kontaktu
Organizacja gier, loterii i innych działań promocyjnych oraz lojalnościowych online Dla klientów: 3 lata od zakończenia relacji biznesowych lub od ostatniego kontaktu zainicjowanego przez klienta
Dla potencjalnych klientów: 3 lata od zebrania danych lub od ostatniego kontaktu zainicjowanego przez potencjalnego klienta
Przesyłanie ofert handlowych lub wyprzedażowych
Zarządzanie wyprzedażami i ich archiwizacja 10 od ostatniej akcji, z wyjątkiem danych dotyczących metody płatności, które są przetwarzane przez dostawców usług płatniczych spółki Na Pali i/lub jej podmiotów powiązanych wyłącznie na czas trwania operacji płatniczej
Faktury i odbiór dostarczonych towarów i usług
Zarządzanie relacjami z klientami oraz reklamacjami
Gwarancje, dostawa produktów i usług oraz obsługa posprzedażowa

 

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości związanych z naszą Polityką prywatności lub praktykami w tym zakresie, prosimy o kontakt e-mailowy na adres privacy.EU@boardriders.com lub listowny na adres:

    Na Pali SAS
    Attn: Legal Department
    162 rue Belharra - 64500 Saint Jean de Luz

Select your Region

Ameryka

  Australia i Oceania / AZJA

   Europa

    FAQ

    This section allows you to get an immediate answer to our most frequently asked questions.